OVER ONS

Wat biedt BOS u?

BOS heeft een professioneel secretariaat dat zich onder andere bezighoudt met de E-presentatie en het verbinden van de deelnemers. Als u deelneemt aan BOS, dan heeft u via het deelnemersbestand direct en rechtstreeks toegang tot de directeuren/bestuurders van de deelnemers. U kunt door middel van de zoekfunctie gemakkelijk die deelnemer of dat bedrijf zoeken waar u mee in contact wenst te komen.

Deelnemersbijeenkomsten

Als belangenorganisatie nemen wij het initiatief om één- of  tweemaal per jaar een (groot) event voor de deelnemers organiseren. Wij hebben de intentie dat dit event afwisselend in Nederland, Suriname of de Nederlandse Antillen wordt georganiseerd.

De daadwerkelijke uitvoering van dit event zal steeds bij een of meerdere van de BOS deelnemers worden belegd met ondersteuning vanuit de BOS organisatie. BOS zal hierbij streven zoveel mogelijk BOS deelnemers te betrekken.

BOS is geen traditionele netwerkclub die iedere maand bij elkaar komt. BOS tracht als een collectief te opereren waarbij de individuele inbreng van de deelnemers van essentieel belang is. Deelnemers worden uitdrukkelijk uitgenodigd om andere deelnemers te betrekken bij activiteiten van hun organisatie.

Wat betekent deelname voor u?

 • Inzage in potentiële partners die zich allemaal met het zakendoen met de andere BOS deelnemer hebben verbonden aan de BOS gedragscode;
 • Een zichtbaar professioneel netwerk aan interessante en inspirerende ondernemers en mensen die u als ondernemer kunnen helpen bij uw zakelijke – en persoonlijke groei;
 • Mogelijkheden tot het verstrekken van specifieke zoekopdrachten naar betrouwbare samenwerkingspartners in Nederland en/of Suriname en/of de Nederlandse Antillen;
 • Een professioneel secretariaat die zich bezighoudt met de E-presentatie van de deelnemers en het verbinden van de deelnemers;
 • Een vermelding op de deelnemerspagina van de website van BOS;
 • De mogelijkheid om u als onderneming of ondernemer te presenteren;
 • Eén tot tweemaal per jaar een BOS bijeenkomst;
 • Deelname aan netwerkbijeenkomsten en ondernemersavonden van BOS deelnemers (exclusief dinerkosten) en;
 • Korting op de kosten van workshops, seminars, conferenties (met (prominente) sprekers en het jaarlijkse (internationale) event.
 • Mogelijkheden tot het verkrijgen van gesubsidieerde advieskosten over internationaal ondernemen (denk daarbij bijvoorbeeld aan: (juridisch) advies in het kader van internationalisering, advisering op het gebied van import/exportvergunningen, douaneregels, beoordeling van bestaande – en het opstellen van nieuwe (internationale) contracten, advisering in het gebruik van algemene voorwaarden bij internationale exporttransacties);
 • De mogelijkheid om tegen zeer gunstige voorwaarden en tarieven te adverteren in de banner van de website. Zie daarvoor “aanmelden“;
Voor wie?

 • Elke Surinaamse ondernemer die in Nederland en/of op de Nederlandse Antillen onderneemt of wil (gaan) ondernemen;
 • Elke Nederlandse ondernemer die in Suriname en/of op de Nederlandse Antillen onderneemt of wil (gaan) ondernemen;
 • Elke Antilliaanse ondernemer die in Suriname en/of Nederland onderneemt of wil (gaan) ondernemen.

Allen mits zij voldoen aan de BOS toelatingsvoorwaarden.

Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage voor een jaar bedraagt vooralsnog € 175,- . Daarnaast betaalt u eenmalig € 25,- voor het opzetten van de bedrijfsinformatie op de ledenpagina.

De eerste van de maand volgende op de datum van betaling van de deelnemersbijdrage geldt als startdatum voor de ingang van het deelnemersjaar. In het tweede jaar van deelname wordt de deelnemersbijdrage berekend tot oktober van dat jaar. Daarna verloopt het deelnemersjaar van oktober tot oktober.

Om deze kosten te voldoen kunt u hier klikken om BOS een eenmalige machtiging te geven om dit bedrag van uw rekening af te schrijven.

Facebook en LinkedIn van BOS

De deelnemers van BOS zullen gelinked worden met de Facebook en LinkedIn pagina van BOS.

Aanmelden?

Klik hier om u direct aan te melden, of neem contact op met Belangenvereniging voor Ondernemend Suriname.

Telefonisch  : +31 6 55 355 121

E-mail           : monique.van.dijk@stichtingbos.nu