AANMELDEN

Uw bedrijf profileren via BOS?

Dat kan. Als deelnemer aan BOS kunt u de pagina van de deelnemers gebruiken om uw onderneming te profileren en meer bekendheid te geven.

Daarnaast is het mogelijk om voor korte of lange termijn een advertentie te plaatsen in de diverse banners van de website. U heeft daarbij vooralsnog de keuze voor de banner op de homepagina en de projectenpagina. U bepaalt zelf in welke week u de advertentie geplaatst wenst te zien.

In verband met de opstart van BOS kunnen wij u voor 2019 hele gunstige tarieven aanbieden.

Optie Product Prijs voor 2020
1. Deelnemerschap BOS € 175,- per jaar
2. Opzetten van de deelnemerpagina Eénmalig € 25,-
3. Full color 670 x 745 mm advertentie op banner homepagina € 25,- per week
4. Full color 500 x 250 mm advertentie op banner homepagina € 15,- per week
5. Full color 330 x 75 mm advertentie op banner homepagina € 7,- per week
6. Full color 670 x 745 mm advertentie op banner over ons pagina € 20,- per week
7. Full color 500 x 250 mm advertentie op banner over ons pagina € 12,50 per week

Overige voorwaarden

  • Na het verstrijken van de periode van één jaar wordt de deelnemersovereenkomst met BOS voor onbepaalde tijd voortgezet. U kunt de overeenkomst daarna via e-mail per maand, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, opzeggen. In de verlengingsperiode worden de kosten en deelnemersbijdrage dan pro rato in rekening gebracht;
  • Logo’s, bedrijfsgegevens en foto’s voor de advertentie of het opzetten van de deelnemerspagina dienen aangeleverd te worden in een: JPG, PNG file.
  • De tekst voor de advertentie of de deelnemerspagina wordt aangeleverd in een word bestand;
  • De kosten zoals vermeld zijn vooralsnog zonder BTW voor in Nederland gevestigde ondernemers. Voor ondernemers in Suriname of de Nederlandse Antillen geldt sowieso, in geval de stichting alsnog BTW-plichtig blijkt te zijn, een BTW 0-tarief;
  • De kosten dienen bij het aangaan van de overeenkomst te worden voldaan. Na ontvangst van de betaling zal uw advertentie en/of bedrijfsgegevens op de site worden geplaatst;
  • De aanmelding via onderstaande button geldt tevens als factuur en/of als opdracht;
  • BOS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste bedrijfsvermeldingen.

Direct aanmelden

Informatie over het bedrijf:-----------------------------------------------------------

Persoonlijke contactgegevens:

-----------------------------------------------------------


Akkoord/Agree

Contact

Of neem direct contact op met Stichting Belangenorganisatie voor Ondernemend Suriname.

Telefonisch: +31 6 55 355 121

E-mail: monique.van.dijk@stichtingbos.nu

Contact

Or contact Benefit Organization Surinam.

Phone: +31 6 55 355 121

E-mail: monique.van.dijk@stichtingbos.nu